Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi    Yıl: 2017   Sayı: 1

Mihalis KUYUCU
1- MEDYADA GÜVEN SORUNSALI VE BUNUN GELENEKSEL MEDYA İLE YENİ MEDYAYA OLAN YANSIMALARI

Doi: 10.17373/MSBAD.2017.1.2
  Özet   Tam Metin
Berrin ASLAN ÖZTEZCAN,Ahmet ÇETİNKAYA
2- BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17373/MSBAD.2017.1.3
  Özet   Tam Metin
Gökşen ARAS
3- ELIZABETH GASKELL’IN NORTH AND SOUTH BAŞLIKLI ESERİNDE SINIF ÇATIŞMASI TEMSİLİ

Doi: 10.17373/MSBAD.2017.1.4
  Özet   Tam Metin
Yağmur AKARSU, Nur DİLBAZ ALACAHAN
4- KEYNESYEN VE YENİ KEYNESYEN EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17373/MSBAD.2017.1.5
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Emel POYRAZ, Ayça GÜRKAN, Ercan ŞAHBUDAK, Ayhan AYTAÇ, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Erdal ŞEN, Ali Serdar YÜCEL
5- TÜRK TELEVİZYONLARINDA YER ALAN EVLENDİRME PROGRAMLARINA YÖNELİK TOPLUMSAL ALGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: GEÇERLİLİK GÜVENİRLİLİK VE ÖLÇEK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17373/MSBAD.2017.1.1
  Özet   Tam Metin