Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi